مرور برچسب

بحرین

نگاهی بر تناقضات و اشتباهات پهلوی دوم در ماجرای بحرین

  رضاخان و پیشنهاد استقلال بحرین، در قبال چندین شناور دریایی! پیش از پرداختن به ماجرای واگذاری بحرین توسط پهلوی دوم، خوانش پیشینه ماجرا در دوره پهلوی اول، بهنگام به نظر می‌رسد. طبعاً رضاخان به دلیل ماهیت انگلیسی خویش، یارای مواجهه با این

جنگ زرگری حزب پان ایرانیست با دولت وقت پهلوی

مخالفتی که وزن سیاسی نداشت بی‌تردید موضوع جدایی بحرین از ایران، از شاخص‌ترین وقایع سیاسی در دوران سلطنت پهلوی دوم به شمار می‌رود. با این همه به دلیل خفقان حاکم بر جامعه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، مخالفت قابل توجهی با آن به عمل نیامد! در این فقره

انگلیس؛ عامل جدایی بحرین از ایران

اختلاف ایران و بریتانیا برسر بحرین از ابتدای قرن ۱۴ شروع شد؛ زمانی که استعمار پیر تلاش می‌کرد تا در این جزیره با روش قدیمی «تفرقه بینداز و حکومت کن» سلطه خود را در خلیج فارس و منطقه‌ای نفت خیز افزایش دهد.انگلیسی‌ها از سال‌های…

بحرین چگونه از ایران جدا شد؟

انگلستان پس از خروج از عدن (یمن جنوبی)، نیروهایش را به بحرین منتقل کرد و به این ترتیب پس از عدن، مجمع‌الجزایر بحرین به‌عنوان پایگاه مهم انگلستان در شرق سوئز و خلیج‌فارس مطرح شد. مدتی بعد در ژانویه ۱۹۶۸، پس از اینکه انگلستان اعلام کرد…