مرور برچسب

بخش فناوری بومی موزه علوم و فناوری ایران

موزه علوم و فناوری ایران

موزه علوم و فناوری ایران در خیابان «سی تیر» تهران، موزه‌ای به نام موزه علوم و فناوری ایران واقع شده است. این موزه با هدف معرفی علوم و فناوری ایران قدیم و جدید ساخته شد. در این موزه ملی، علوم مختلف در هفت بخش معرفی می‌شود که دانش‌آموزان، به…