مرور برچسب

برج العرب

دیدنی های دبی

دیدنی های دبی دبی، بزرگ ترین شهر کشور امارات متحده عربی به شمار می رود و در جنوب غربی ایران و در کنار خلیج همیشه فارس قرار دارد.به دلیل موقعیت جغرافیایی دبی، سرعت رشد اقتصادی و فرهنگی مردم آن بسیار سریع بود و در عرض حدودا 200 سال، از…