مرور برچسب

بستنی فالوده

چه کسی اولین بار بستنی را به ایران آورد؟ قیمت فالوده بستنی در دوره قاجار چقدر بود؟

 با آغاز تابستان همیشه بازار بستنی و بستنی‌ فروشی‌ها هم بسیار داغ داغ می‌شود. حالا بماند که امسال هم با گران شدن ۲۵درصدی این خوشمزه خنک، بازار قیمت هم بسیار داغ و سوزان است. اما اولین کسی که در تهران بستنی و فالوده درست کرده که بود و با چه