مرور برچسب

بشقاب پرنده

نقاشی های مرموز در مورد بشقاب پرنده + عکس

تاکنون پدیده های مرموزی در دنیا به وقوع پیوسته که هیچ جوابی تا به حال برای آن یافت نشده است. شاید برخی از آنها افسانه باشند ولی دسته ای از آنها در زندگی واقعی اتفاق افتاده اند.بی شک به اهمیت نقاشی در دوره باستانیان، رنسانس و حتی…

آیا مثلث اژدها ژاپن پایگاه بشقاب پرنده ها است؟

مثلث اژدها متضاد مثلث شیطان یا مثلث برمودا است که ساحل فلوریدا یکی از راسهای آن میباشد. یکی از راسهای مثلث اژدها ساحل ژاپن است. این دو مثلث تقریبا موازی و در جهت مخالف هم در جهان قرار دارند. مثلث اژدها نیز مانند مثلث برمودا در طی قرنها…