مرور برچسب

بوشهر

گورستان انگلیسی در بوشهر و داستان آن

بوشهر قبرستان معروفی در جنوب خود دارد که هر کدام از سنگ قبر‌های شکسته آن، خود دفتر تاریخی است که دولتمردان انگلیسی، باید درس‌های آن را خوب از بر کرده باشند، قبرستان متجاوزین انگلیسی. این نام را مردم، خود روی این مکان گذارده‌اند و ماجرای آن

تصاویری بسیار جالب از اشغال بوشهر به دست انگلیسی‌ها

در سال 1987 یک عکاس پزشکی قانونی که تازه به استخدام پلیس "هاتفیل" در شرق انگلستان درآمده بود در اتاق زیر شیروانی خانه جدیدش به جعبه بیسکوئیتی برخورد که به زودی معلوم شد چیزهایی بسیار با ارزش در آن پنهان شده است."نایجل سورل" که این خانه…