مرور برچسب

تاریخچه معبد لائودیسه

معبد لائودیسه

معبد لائودیسه / سلوکیان این معبد مربوط به دوران سلوكی است. بقایای آن در محله دوخواهران در شمال نهاوند دیده میشودكه اكثرا در زیر خاك مدفون است. در این منطقه كتیبه بزرگی بر روی سنگ مرمر به دست آمده است و به خط یونانی است و به دوره