مرور برچسب

تاریخچه نیروی دریایی

نیروی دریایی چوسون

نیروی دریایی چوسون قوای بحری سلسله کره ای چوسون به شمار می رفت. در حالیکه در اصل مامویت داشت تا در برابر حملات دزدان دریایی ژاپنی از کشتی های بازرگانی و شهرهای ساحلی محافظت کند، نیروی دریایی چوسون  به خاطر شکست دادن قوای بحری ژاپن در خلال…