مرور برچسب

تاریخ مقدونیه

اسکندر مقدونی چگونه مرد؟

در بین رهبران نظامی تاریخ، اسکندر کبیر یکی از موفق ترین و بانفوذ ترین آنها به شمار می رود. او به عنوان پادشاه مقدونی و پیشرو اتحاد قرنتس در 334 ق.م، مبارزاتی علیه امپراطوری هخامنشی ایران ترتیب داد. او اغلب حتی با نیروهای کمتر از سربازان…

آیا مقدونیه ای یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست؟

بدون شک زبان مردم مقدونیه یکی از قدیمی ترین زبانهای دنیاست، هر چند مسئله طبقه بندی آن بحث و جدال زیادی به پا کرده است. برخی ادعا می کنند مقدونیه یک زبان نیست_تنها یک گویش بلغاری ست و برخی مدعی هستند که نباید آن را با نام مقدونی خواند (چون…