مرور برچسب

تبای

ده مورد از مهم ترین شهرهای مصر باستان

تمدن‌های گوناگونی که در مصر باستان پا به عرصه گیتی نهاده بودند، از پیشرفته‌ ترین تمدن‌ های عصر خود به شمار می رفتند و بعضی از بزرگ‌ ترین شهرهای دنیا را ایجاد کردند. امروزه می‌توان از بسیاری از این مکان‌ها بازدید به عمل آورد، درحالی‌ که…