مرور برچسب

ترجمه کتیبه درون غار کرفتو

تاریخچه غار کرفتو

این اثر باستانی طبیعی در 67 كیلومتری شمال غرب شهر دیواندره و شرق سقز قرار دارد. این غار آهكی در دوران سوم زمین شناسی شكل گرفته است. در طول سالیان اقوام مختلفی در آن سكونت كرده اند و آنها شكل غار را تغییر داده اند و میتوان این غار را در میان…