مرور برچسب

تمدن شرق

میراث شرقی ما

تاريخ چهارهزاره و جريان پرمايه‌ترين تمدنهاي قاره اعظم را با شتابي ناخواسته نگريسته‌ايم و، بي‌گمان، نه به فهم اين تمدنها نايل آمده، نه حق آنها را ادا كرده‌ايم- مگر يك انسان توان آن دارد كه در طي عمر خود از عهدة دريافت پا برآورد ميراث…