برچسب: تیموریان

گورستان باستانی سفیدچاه

گورستان باستانی سفیدچاه

سفید چاه یا در زبان محلی اسپه‌چاه نام نخستین گورستان مسلمانان است که دوره‌ی تیموریان در روستای سفیدچاه بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر بنا نهاده شد. قبرهای ایستاده و کنده‌کاری شده...

زوال سلسله تيموريان هند

زوال سلسله تیموریان هند

فرزندان مردان بزرگ- جهانگیر- شاه جهان- جلال او- سقوط او- اورنگ زیب- تعصب او- مرگ او- آمدن بریتانیاییها فرزندانی که آن طور بیقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دریافتند...

تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون

در این نگاره تصویرهایی از درفش های سرزمین ایران در طول تاریخ، از گاه کهن و با درخشش درفش کاویانی نخستین درفش ایرانیان تا درفش جمهوری اسلامی که درفش کنونی...