مرور برچسب

جانوران مرکب

آنزو ، عقابی با سر شیر

آنزو/ Anzu/ در اسطوره‌شناسی و شمایل‌نگاری بین‌النهرینی آنزو مخلوقی به شکل یک عقاب با سر شیر آورده شده است. این نام را می‌توان به‌صورت این ‌دو گود موشن Im Dugun Mušen یا آنزواو an-zu-u نوشت.جانوران مرکّب غالباً در هنر بین‌النهرین از…