مرور برچسب

خوارزمشاهیان

تاریخ ایران از آغاز تا امروز

ایران ،کشوری پهناور و سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته خلاصه کرد چرا که هرچقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای بزرگتری را کشف می کنیم. دوران باستانی که سلسه ها ،…

علاءالدین محمد خوارزمشاه نامدارترین پادشاه خوارزمشاهیان

سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه، نامدارترین پادشاه خوارزمشاهیان بود. او فرزند علاءالدین تکش خوارزمشاه و ترکان خاتون بود. او ابتدا قطب‌الدین نام داشت اما پس از به سلطنت رسیدن نام پدر را برای خود برگزید. وی در ربیع الآخر سال ۵۹۳ هجری / ۱۱۹۷…

روابط خارجی ایران و شام در دوره خوارزمشاهیان چگونه بود؟

دولت خوارزمشاهی در یک منطقه محدود در خوارزم شکل گرفت و به‌عنوان قدرت محلی مطرح شد. بنابراین نیاز داشت که در مرحله اول استقلال سیاسی خود را به دست آورد و دوم آنکه به‌عنوان وارث سلجوقیان امتیازاتی که سایر قدرت‌های ایران در دوره‌های…

ترکان خاتون کیست؟

این زن قدرتمند، ایران را به مغولان داد مژگان جعفری، تاریخ ما| صدای پای ستوران از شرق، از بیابان‌ها و استپ‌های آسیای مرکزی می‌آید ... صدا هولناک است؛ گویی هراس را به خود از شرق به غرب می‌آورد ... مغولان در راه‌اند ...…

چهارشنبه سوری زرتشتی است یا مهری؟

نوروز اولین روز سال خورشید‌‌‌ی ایرانی برابر با اول فرورد‌‌‌ین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا ماند‌‌‌ه از د‌‌‌وران ایران باستان است.خاستگاه نوروز د‌‌‌ر ایران باستان است و هنوز هم مرد‌‌‌م مناطق مختلف فلات ایران،…