مرور برچسب

دودمان هان

تاریخچه سلسله هان در چین باستان!

دودمان هان شاید 2000 سال پیش از بین رفت ولی میراث آن تا امروز به یادگار باقی مانده است. هان یکی از طولانی ترین سلسله های چین بوده که چین در آن دوره شاهد شکوفایی سفال و تکنولوژی بوده است. با تاریخ ما همراه شوید تا تاریخچه سلسله هان در چین…

آزمایشهایی در سوسیالیسم چین

هرج و مرج و فقر – دودمان هان – اصلاحات وو تي – ماليات بر درآمد – اقتصاد منظم وانگ مانگ – انهدام آن – هجوم تاتارها مرگ شي هوانگ تي، مانند مرگ هر سلطان خودكام ديگر، اغتشاشاتي در پي داشت. براستي تنها يك فرد جاويد مي‌تواند واقعاً قدرت را…