مرور برچسب

دوران مظفرالدین شاه قاجار

عکسی دیده نشده از معشوقه یهودی شاه قاجار

در تصویر زیر یکی از معشوقه های مظفرالدین شاه قاجار را می‌توان دید که گویا شاه قاجار کاخ عشرت اباد را به او بخشیده بود. دلبستگی به زنان یکی از ویژگی های ثابت همه پادشاهان و به ویژه شاهان قجری بود. این موضوع را در میان جوان ترین تا پیرترین

ماجرای عکس جنجالی ژوزف نوز وزیر خارجی مظفرالدین شاه

ژوزف نوز (به فرانسوی: Joseph Naus) مشهور به مسیو نوز یکی از اهالی بلژیک بود که در دوران مظفرالدین شاه قاجار به وزارت کل گمرکات ایران رسید و یکی از شخصیت‏‏های تاثیرگذار در آغاز جنبش مشروطه ایران شد.ورود به ایران و انتصاب به عنوان وزیر…