مرور برچسب

دوران نوسنگی

زنانِ دورانِ نو‌سنگی شکارچی بودند

تقریبا همه باستان‌پژوهان درباره تقسیم کار در دوران نو‌سنگی هم‌نظرند؛ زن‌ها به شکار جانوران کوچک می‌رفتند و شکار جانوران بزرگ کار مرد‌ها بود. اما یافته‌های بسیاری تردید‌های جدی درباره درستی این نظر به وجود می‌آورد.یافته‌هایی در مکانی…

کشف تپه گوبکلی (Gobekli)

تپه گوبکلی (Gobekli)یکی از قدیمی‌ترین سایت‌های باستان‌شناسی جهان به نام تپه گوبکلی در ترکیه واقع شده که یکی از عجیب ترین کشفیات جهان را در خود جای داده است. در این سایت مجموعه معابدی قرار دارند که ساخت برخی از آنها قدمتی بیشتر از 13…