مرور برچسب

دوره دیلمیان

مهتا; سردار دیلمی در مقابله با اعراب

پس از حمله اعراب به ایران و شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام، اعراب نفوذی صد برابر در خاک ایران پیدا کردند و اکثر مناطق ایران به دست اعراب افتاد. با این حال، گیلان و شمال ایران به عنوان یکی از

کشاورزی در ایران

ایران از نخستین کشورهای جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌ است و انسان اولیه برای اولین بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و پرورش دام مشغول شده‌است. مهاجرت آریایی‌ها بیشتر در جستجوی چراگاه‌های جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در…