مرور برچسب

دونگ مون سون

چوی چی ون

چوی چی ون (857 – قرن دهم میلادی) یک مقام کنفسیوسی برجسته، فیلسوف و شاعر اواخر دوران شیلای متحد (668 – 935) بود. او به مدت شانزده سال در دودمان چینی تانگ به تحصیل پرداخته، آزمون سلطنتی تانگ را گذرانده و قبل از بازگشت به کره در جایی که وی…