مرور برچسب

دژ هولهان

بالهه جدید

بالهه جدید (927 – 935؟، 1003؟ - 1007؟ - 1114؟) کشوری با عمری کوتاه مدت بود که در سال 927 توسط خانواده سلطنتی ته تاسیس شد. آن اولین کشور جانشین بلا فصل  بالهه بعد از سقوط آن به دست خیتان در سال 926 بود. بالهه جدید توسط خاندان ته حکمرانی می…