مرور برچسب

دیرینه سنگی

مردم عصر دیرینه سنگی ( حجر قدیم )

اوضاع زمينشناختي – اشكال و نژادهاي مختلف بشر تاكنون كتابهاي فراوان و بزرگي نوشته شده تا اطلاعاتي كه راجع به انسان اوليه در دست است در معرض مطالعه گذاشته شود و، در عين حال، بي اطلاعي ما نسبت به آن مردم زير پردة اين نوشته‌ها مخفي بماند.…

‌فرهنگ عصر دیرینه سنگی (حجر قدیم)

منظور از مطالعة ماقبل تاريخ – داستان علم باستانشناسي شايد در آنچه تاكنون گفته‌ايم آن اندازه دقت را كه لازم بوده است به عمل نياورده باشيم، و ممكن است اين فرهنگهاي اوليه، كه آنها را به عنوان اصول مدنيت موجود مورد بحث قرار داديم، عين آن…