مرور برچسب

روستاهای ایران

روستای داژگان و سنگ قبر هایی جالب تر از خانه هایش

روستای داژگان از جمله روستا‌های شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان است که برای دیدنش باید به شهر افوس رفت. مردم روستای داژگان قبل از انقلاب از این روستا یا مهاجرت کردند و یا ناچار به ترک روستا شدند. سنگ قبر‌های روستای متروک داژگان خبر

روستای شیلاندر زنجان، ماسوله ی گمشده

معرفی شیلاندر روستایی بکر در شمال غربی استان زنجان  است که در ۶۴ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد، این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان است. نام این روستا در اصل چیلاندر بوده که در نگارش به اشتباه شیلاندر نگاشته شده است. از جاذبه های…