مرور برچسب

زبان فارسی باستان

۱۰ زبان گفتار قدیمی در دنیا

امروز حدود 7.000 زبان مختلف در دنیا وجود دارد که ریشه بسیاری از آن‌ها به زبان‌های باستانی در فهرستِ پیش‌رو می‌رسد. با اینکه بعضی از زبان‌های این لیست دیگر در زندگی روزمره استفاده نمی‌شوند، اما همه آن‌ها در حوزه مشخصی مورد استفاده قرار

پیشینه زبان پارسی باستان

زبان ایرانیان دوره هخامنشی  را به نام فرس باستان یا فرس هخامنشی یا پارسی باستان میشناسیم. این زبان از یک سو  با زبان سانسکریت همان زبانی که نسک های (کتاب های) دینی برهمنان هند  بدان نوشته شده همانندی دارد و از سوی دیگر با زبان اوستایی  و هر…

زبان‌های باستانی ایران

زبان‌ها و گویش‌های کهن ایرانیزبان‌های ایرانی از نظر تاریخی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. زبان‌های ایرانی باستان 2. زبان‌های ایرانی میانه 3. زبان‌های ایرانی نوزبان‌های ایرانی نوزبان‌های ایرانی نو به دو دسته بخش می‌شوند: 1.…