مرور برچسب

زبان گوتی

تاریخ تمدن گوتیان

در طی سال‌های 2000 و 3000 پیش از میلاد، واژهای گوتی یا کوتی مفهوم داشتند. آن‌ها افرادی بودند که در مناطق شرقی و شمال قربی لولوبیان سکنی گزیده بودند. البته به استناد برخی از پژوهش‌های باستانی، آنان در آذربایجان فعلی، کرمانشاه و کردستان نیز…

گوتی ها (گوتیان)

نویسنده: یزدان صفایی آشوریان از گوتی‌ها با نام «قوتی» یاد کرده‌اند. واژه‌ی گوتی فقط در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به کار می‌رفته است و به یک گروه قومی مشخصی گفته می‌شده و سپس‌تر این اصطلاح به اقوام گوناگونی که در شمال و شرق بابل زندگی…