مرور برچسب

زبان یونانی باستان

۱۰ زبان گفتار قدیمی در دنیا

امروز حدود 7.000 زبان مختلف در دنیا وجود دارد که ریشه بسیاری از آن‌ها به زبان‌های باستانی در فهرستِ پیش‌رو می‌رسد. با اینکه بعضی از زبان‌های این لیست دیگر در زندگی روزمره استفاده نمی‌شوند، اما همه آن‌ها در حوزه مشخصی مورد استفاده قرار

اکتشاف سنگ روزِتا

این کتیبه، تخته سنگی گرانیتی است که در در سال ۱۷۹۹ میلادی در کشور مصر کشف شد. کارشناسان قدمت آن را بیش از ۲۲۰۰ سال تخمین زده اند. فرمانی از سوی پادشاه وقت « Ptolemy» پنجم، در زبان مصری و یونانی باستان بر روی سنگ حکاکی شده است. از این کتیبه…