مرور برچسب

زغال

راهنمای خرید زغال مناسب

زغال چوب ماده ای که از گذشته تا به امروز مورد استفاده فراوان قرار می گرفته است.در دسترس ترین ماده ای که انرژی گرمایی تولید می کند و با قیمت مناسب می شود آن را تهیه نمود. با گذشت سالیان سال ساخت این ماده دستخوش تغییر قرار گرفته است و بازدهی…

زغال های جدید در مقابل زغال های قدیمی

با شنیدن نام زغال تصویر ذهنی از چوب های خرد شده در ذهنمان پدیدار می گردد. اما زغال های امروزی تفاوت زیادی با گذشته کرده اند. با گسترش علم دیگر از زغالهای قدیمی استفاده نمیشود چرا که دیگر بهینه نیستند، امروزه به منظوره استفاده از زغال کباب…