مرور برچسب

زلزله طبس

مشهور‌ترین زلزله‌های ایران و رکورددارها

در ایران هم زلزله بسیار آمده است، اما برخی مشهورترند و برخی نیز رکورد هم دارند و برخی بیش‌تر لرزانده‌اند تن و بدن ایرانی‌ها را. آن زلزله هم که از همه بیش‌تر لرزاند زمین ایران را «زلزله طبس» در سال ۱۳۵۷ شمسی بود که ۷.۸ ریشتری بود.