مرور برچسب

زمان مناسب برای سفر به چشمه مرتضی علی طبس

چشمه مرتضی علی طبس، صاحب نازک ترین سد قوسی جهان

معرفی یکی از مناطق طبیعی و زیبا در شهرستان کویری طبس واقع در استان خراسان جنوبی که گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده است، چشمه آب گرم مرتضی علی (ع) است. این چشمه در فاصله 27 کیلومتری شهر طبس و در روستای خرو قرار گرفته است. چشمه جوشان…