مرور برچسب

سفارت انگلستان

سفارت انگلستان عامل تحولات ایران در دوران مشروطه

در دوران قاجار به ویژه در نیم قرن سلطنت ناصرالدین شاه، زمینه‌های تغییر و تحول فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه ایران مهیا گشته بود، با این همه مجموعه‌ای از حوادث و جریان‌ها نیز وجود داشت که نقش کاتالیزور یا شتاب‌دهنده را در فروریختن

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.