مرور برچسب

سيكلها

تاریخ جزیره سیسیل

غنيترين كوچنشين يوناني در غرب، جزيره سيسيل بود كه خاكي بسيار حاصلخيز و آتشفشاني داشت و غلات فراوان به بار ميآورد. باغهاي زيتون و مو و ميوه‌هاي ديگر به حد وفور وجود داشتند. دشتها سرسبز و محل چراي رمه‌ها بودند. درختان جنگلي در كوه‌ها…