مرور برچسب

سیللوک

وقایع نامه سالیانه سلسله چوسون

وقایع سالیانه سلسله چوسون (که با نام تاریخچه صحیح سلسله چوسون نیز شناخته می شود) یادداشت های سالیانه سلسله کره ای چوسون می باشد که در حدفاصل بین سال های 1413 تا 1865 ثبت گردیده اند. وقایع سالیانه یا سیلوک شامل 1893 کتاب و 888 جلد بوده و به…