مرور برچسب

سین ریپ

شین ریپ

سین ریپ ( گاها به صورت شین ریپ یا شین ریب نیز رومی سازی می شود) (16 نوامبر 1546 – 7 ژوئن 1592) ژنرالی کره ای و عضوی از خاندان پیونگسان شین بود.