مرور برچسب

شاهزاده خانم ناکرانگ

شاهزاده هودونگ

شاهزاده هودونگ پسر اول پادشاه تموشین از گوگوریو بود که شاهزاده ای خوش قیافه و باهوش بود. هودونگ بیست ساله به دلیل شخصیت پر جنب و جوش، مشتاق و با انگیزه اش در میان مردم محبوب بود. این داستان در کتاب سامگوک ساگی ( تاریخ سه پادشاهی) که در…