مرور برچسب

شهرهای باستانی ایران

شهرهای تاریخی ایران

کشورمان به دلیل قدمت چندهزار ساله ی خود دارای آثار باستانی فراوانی است که برخی از آنها عمری طویل دارند. برخی دیگر از شهرهای تاریخی ایران در سازمان جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده اند. شهرهای تاریخی ایران شهرهای تاریخی ایران اغلب شهرهای…

شوش میراث جهانی یونسکو

استان خوزستان تاریخ ثبت: ۲۰۱۵ - شماره ثبت: ۱۴۵۵ شهر باستانی شوش یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شده جهان است. طبق اسناد باستانی شوش از مهمترین و باشکوه‌ترین شهرهای باستانی ایران و جهان بوده است. شهر باستانی شوش روزگاری مرکز…

تخت جمشید میراث جهانی یونسکو

استان فارس تاریخ ثبت: ۱۹۷۹ - شماره ثبت: ۱۱۴ تخت جمشید یا پارسه که در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس قرار دارد، نام یکی از شهرهای باستانی ایران است. در این شهر باستانی، مجموعه کاخ‌هایی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری…