برچسب: شهرهای باستانی ایران

شوش میراث جهانی یونسکو

شوش میراث جهانی یونسکو

استان خوزستان تاریخ ثبت: ۲۰۱۵ – شماره ثبت: ۱۴۵۵ شهر باستانی شوش یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شناخته شده جهان است. طبق اسناد باستانی شوش از مهمترین و باشکوه‌ترین شهرهای باستانی...