اولین شکست بزرگ عثمانی ها

نبرد بلگراد اولین شکست بزرگ عثمانی ها در بالکان   سقوط قسطنطنیه در ،۱۴۵۳ محمد فاتح را مصمم کرد تا کار صربها را که خطرناک ترین قوم جنگجوى مسیحى در بالکان...