برچسب: شیرینی

جشن های ایران باستان : نوروز

جشن های ایران باستان : نوروز

اورمزد و فروردین ماه ،۱ فروردین نوروز از نخستین روز بهار همراه با سرسبزی طبیعت و شادی آغاز میگردد. «خواجه پیروز» یا واژه ی معرب «حاجی فیروز» ، از باورهای...