مرور برچسب

صندل سنتی کره ای

جیپسین

جیپسین صندل سنتی کره ای بود که از پوشال ساخته می شد. کره ای ها سندل های پوشالی را از زمان باستان می پوشیدند و تاریخ آن به دو هزار  سال پیش بر می گردد. آنها در رسته کفش های یی (کفش هایی با ارتفاع کوتاه) دسته بندی می شوند و نام اختصاصی آنان…