برچسب: عصر صفوی

جمشید چهارمین شاهنشاه ایران بانی عید

جمشید چهارمین شاهنشاه ایران بانی عید

ژان شاردن فرانسوی جهانگردی بود که در عصر صفوی به ایران آمد و در سفرنامه‌ خود درباره نوروز جمشیدی نوشته است: ««ایرانیان جشن نوروز را مطابق سال شمسی که معمولا...

آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی میراث جهانی یونسکو

آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی میراث جهانی یونسکو

استان اردبیل تاریخ ثبت: ۲۰۱۰ – شماره ثبت: ۱۳۴۵ مجموعه نفیس بقعه شیخ صفی‌الدین به نام عارف نامدار شیخ صفی الدین اردبیل جد پادشاهان صفوی، در سال ۷۳۵ هجری قمری...