مرور برچسب

عصر مس سنگی

تاریخچه تپه حاجی فیروز

این تپه در شرق دره سولدوز در 2 كیلومتری تپه حسنلو قرار دارد و طی حفاری های مختلفی كه بر آن انجام شده، 16 دوره تاریخی مشخص شده اند كه از پیش از تاریخ تا پس از اسلام ادامه دارد.

عصر مس سنگی در ایران پیش از تاریخ

در هزاره پنجم پیش از میلاد در تل ابلیس کرمان و اریسمان نطنز مس استخراج شد. با آشنایی انسان با مس و نحوه شکل دادن به آن، ابزار مسی ساخته شدند.