مرور برچسب

عقب نشینی ویهوادو

عقب نشینی ویهوا

بازگرداندن ارتش از جزیره ویهوا به حادثه ضمنی سال 1388 در تاریخ کره اطلاق می شود که در آن ژنرال یی سونگ گه از سلسله گوریو که به منظور نبرد با ارتش سلسله جدید مینگ برای حمایت از مغول ها در جهت شمال به منطقه شمال شرقی چین فرستاده شده بود، در…