مرور برچسب

عکسهای تپه پاتپه

تپه پاتپه (گونسپان) محوطه مادی

تپه باستانی گونسپان در 20 کیلوکتری ملایر قرار دارد. در کنار این تپه مخروطی شکل که در ابتدا 27 متر ارتفاع داشت روستایی قرار داشته که آنرا روستای پا تپه می خواندند. از سال 1379 احداث سد کلان ملایر جهت تامین آب آشامیدنی ملایر در این منطقه شروع…