مرور برچسب

عکسهای لوح های گلی تپه یحیی

لوح های گلی تپه یحیی

لوح های گلی بدست آمده از تپه یحیی که دارای خط ایلامی ابتدایی هستند و به 3100 تا 2900 پیش از میلاد بر می گردند. این لوح ها در دانشگاه پنسیلوانیا نگه داری می شوند و در سال 1989 منتشر شده اند .