مرور برچسب

لورنس معروف عربستان

کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد

کتاب «صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد» نوشته دیوید فرامکین در سال ۱۹۸۹ منتشر شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. کتاب ضمن روایت زمینه‌های بروز جنگ جهانی اول و نقش خاص دو طرف در بروز این فاجعه، به فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه…