مرور برچسب

ماسوله ی گمشده

روستای شیلاندر زنجان، ماسوله ی گمشده

معرفی شیلاندر روستایی بکر در شمال غربی استان زنجان  است که در ۶۴ کیلومتری شهر زنجان قرار دارد، این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان است. نام این روستا در اصل چیلاندر بوده که در نگارش به اشتباه شیلاندر نگاشته شده است. از جاذبه های…