مرور برچسب

مالیات

مالیات و توزیع درآمد؛ نقش آگاهی در کاهش اختلافات اقتصادی

مالیات و توزیع درآمد یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد است که نقش کلیدی در کاهش اختلافات اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی دارد. آگاهی از مالیات و نحوه عملکرد آن می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در مدیریت و توزیع منابع در جامعه…

دانستنی ها درباره مالیات داوطلبانه در یونان باستان!

چه میشد اگر در یک جامعه ثروتمندان مالیات بیشتری می پرداختند و دیوان سالاری به حداقل می رسید؟ مثل رویاست.. البته این سیستم مالیاتی در یونان باستان عرف بود.. با تاریخ ما همراه باشید و داستان مالیات داوطلبانه در یونان باستان! را بخوانید..