مرور برچسب

مهمانداران هواپیماها

تصاویری جالب از مهمانداران هواپیماها در قدیم

نخستین مهماندار زن در جهان یک دختر پرستار ۲۵ ساله به نام الن چرچ بود که شرکت هواپیمایی یونایتد در سال ۱۹۳۰ جهت حضور در پرواز استخدام کرد. پس از آن سایر شرکت‌ها نیز به استخدام پرستاران برای خدمات رسانی در طول پرواز ها اقدام نمودند و آنها را…