مرور برچسب

موزدایی با لیزر

همه آنچه که باید درباره لیزر مو بدانید

 لیزر موهای زائد بین آن گروه از مردم محبوبیت دارد که به دنبال راه حلی برای زدودن مو هستند که پایدارتر از روش‎های دیگر باشد. موزدایی با لیزر از طریق متوقف کردن رشد موهای تازه توسط فولیکول‎های مو کار می‎کند. به هر حال پیش از اقدام به این عمل…