مرور برچسب

موزه های بیرجند

آثار تاریخی بیرجند

آثار تاریخی بیرجند اين شهر كويري از گذشته تا به امروز نام آن بيرجند بوده كه در فرهنگ نامه ها با اسامي بيرجند و برجن و بركند و بيرگند هم بيان شده است. شهر بيرجند به عنوان پايتخت خراسان جنوبی جاذبه هاي تاريخي فراواني دارد.بناهاي تاريخي موجود…