مرور برچسب

مکان های تفریحی هرات

جاذبه های تاریخی و گردشگری هرات

جاذبه های تاریخی و گردشگری هرات، افغانستان شهر هرات شهر هرات یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان است، این شهر از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در افغانستان بسیار حائز اهمیت است. شهرهرات  در مجاورت ترکمنستان و ایران واقع شده است. در این مقاله…